شرایط ویژه دانشجویان

 موسسه آموزش عالی هنر شیراز

(( اولین موسسه غیرانتفاعی هنر در جنوب کشور ))

 1. ۲۰ درصدتخفیف شهریه ویژه دانشجویان ممتازآموزشی (مطابق باآئین نامه دانشجویان ممتاز موسسه آموزش عالی هنر شیراز)
 2. ۴۰ درصد تخفیف شهریه ویژه  دانشجویان ممتاز آموزشی وپژوهشی به طور همزمان
 3. دانشجویان بارتبه کمتراز ۱۰ کنکور سراسری معاف از پرداخت شهریه .
 4. درصورتی که از هر خانواده بیش ازیک نفردانشجوی این موسسه باشد از تخفیفات ۵ تا ۱۰ درصدی شهریه بهرمند می گردد.
 5. فرزند شهید یا جانباز ۲۵ درصد به بالا شامل ۱۰۰ در صد تخفیف شهریه در هر ترم.
 6. .امکان تقسیط شهریه برای کلیه ی دانشجویان توسط امورمالی موسسه ، علاوه بر وام صندوق رفاه وزارت علوم.
 7. ارائه خدمات مشاوره ای و بیمه حوادث به تمامی دانشجویان.
 8. گالری ، کتابخانه تخصصی ، سالن همایش ها ، سالن ورزشی(استخر و سونا) ، اردوهای علمی وتفریحی و اینترنت وایرلس در محیط موسسه ویژه دانشجویان .
 9. دانشجویانی که با انجام پروژه تحقیقاتی در طول تحصیل مقالاتی را در مجلات معتبر علمی و یا کنفرانس های معتبر به چاپ برسانند تا سقف ده میلیون ریال پاداش پرداخت خواهدشد .( مطابق با آئین نامه تشویق مقالات موسسه هنر شیراز)
 10. دانشجویان پذیرفته شده از طریق استعداد درخشان ازپرداخت کل شهریه نیمسال اول تحصیلی معاف خواهند بود.
 11. اعطا ۱۰ در صد تخفیف شهریه به دانشجویانی که در دو مقطع متوالی دراین موسسه تحصیل نمایند.
 12. میزان ۱۰ درصد تخفیف شهریه جهت کارمندان رسمی دولت، نیروهای مسلح و پرسنل کادر درمان به پاس زحمات آنها در ایام کرونا و نیز بازنشستگان رسمی دولت و نیروهای مسلح .
 13. میزان ۱۰ درصد تخفیف شهریه ثابت به دانشجویانی که معدل مقطع قبلی آن ها بالاتر از ۱۹ باشد.
 14. میزان ۱۰ درصد تخفیف شهریه ثابت به دانشجویانی که معدل ترم آن ها بالاتر از ۱۹ باشد.
 15. دانشجویانی که پدر آن ها فوت نموده اند از ۲۵ درصد تخفیف شهریه ثابت (تا قبل از ازدواج) در کل ترم ها برخوردار می شوند.
 16. دانشجویانی که پدر یا مادر آنها دارای معلولیت باشند و از کارافتادگی داشته باشند شامل ۲۵ درصد تخفیف شهریه ثابت در کل ترم ها می شوند.

*تامین خوابگاه خودگردان.

آدرس : استان فارس ، شهرستان شیراز ،چهار  راه ادبیات – بلوار چهل مقام  – کوچه ۱۴ – موسسه آموزش عالی هنرشیراز

کدپستی : ۷۱۴۵۶۸۵۴۶۳ – تلفن : ۳۲۲۶۲۳۵۸ – ۰۷۱