دکتر آرتمیس رضاپور


تحصیلات

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه بوعلی – ۱۳۸۰
 • کارشناسی ارشد – زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاداسلامی واحدهمدان – ۱۳۸۶
 • دکترا – زبان و ادبیات فارسی حماسی – پردیس دانشگاه شیراز -۱۳۹۰

سوابق تدریس

 • دانشگاه شیراز – فارسی عمومی –  ۱۳۹۰-۱۳۹۴
 • دانشگاه پیام نوربیضا- شاهنامه ادبیات معاصر دستورزبان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
 • دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز – ادبیات کلاسیک و معاصر ایران و جهان – ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • موسسه آموزش عالی زند – فارسی عمومی – ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 • موسسه اموزش عالی هنر شیراز – نشانه شناسی. ادبیات معاصرایران وجهان . نقدادبی مبانی ادبیات نمایشی. تئاتر شرق. نمایش در ایران .تاریخ تئاتر .مکاتب ادبی. بررسی تطبیقی نمایش درغرب و شرق. تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و جهان. جنبه های نمایشی ادبیات – ۱۳۹۵ تا کنون

طرح ها

بررسی سیمای بهمن در اسطوره، حماسه و تاریخ، رساله دکترای تخصصی،۱۳۹۴

مقالات

۱.مقاله ملاحظاتی درباره منظومه بهمن نامه- پژوهشنامه علمی پژوهشی ادب حماسی

۲.مقاله هفت توی تاریکی و نور در آثار مانی ومقایسه آن با متون برجسته عرفانی- مجله علمی پژوهشی ادب و عرفان

۳.مقاله تبارشناسی فرهنگی انسان شهرنشین در داستان آذر ماه آخر پاییز- مجله علمی پزوهشی ادب و عرفان

۴.مقاله ی جهان بینی در ساختار داستان کوتاه –ر فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی.

۵-مقاله ی وی‍ژگی زبانی شعر نیما- فصلنامه علمی پژوهشی ادب غنایی


 کتاب ها

 1. ۱ بلوم، هارولد، یادداشت های بلوم؛ نقد و بررسی داستان های کوتاه ارنست همینگوی، (ترجمه). انتشارات چنار۱۳۹۶
 2. ۲ بلوم، هارولد، نقد آثار یوسا (ترجمه) دردست انتشار. انتشارات چنار
 3. میلز، دانلد اچ. قهرمان و دریا(الگوهای آشوب در اسطوره های باستانی ؛ (ترجمه)انتشارات ققنوس، ۱۳۹۳

کارگاه­های تخصصی

 1. برگزاری کارگاه تخصصی اسطوره و هنر، دانشگاه بوعلی ۱۳۹۰
 2. برگزاری کارگاه تخصصی بررسی عناصر نمایشی در متون فارسی،دانشگاه بوعلی ۱۳۹۲
 3. برگزاری کارگاه تخصصی نشانه شناسی سینما، دانشگاه بوعلی۱۳۹۴

 سوابق اجرایی در همایش

 1. دبیر علمی همایش ملی یکی بود یکی نبود(داستان نویسی در ایران)، دانشگاه بوعلی ۱۳۸۳
 2. دبیر علمی همایش ملی خانه ام ابری است (شعر معاصر ایران)، دانشگاه بوعلی ۱۳۸۴
 3. دبیر علمی همایش استانی نمایشنامه نویسان مطح ایران، دانشگاه بوعلی ۱۳۸۶

 راهنمای پایان­ نامه

 1. بررسی نظریه نیاز و خواسته قهرمان در فیلمنامه­های اسندیو پیکسار
 2. مطالعه تطبیقی مولفه­ه­ای فیلمنامه کلاسیک در آثار منتخب شرکت دیزنی
 3. شناخت عوامل موثر­ بر کنش فضا در آثار تارکوفسکی با تاکیدبر نظریه ادراک چندحسی یوهانی­پلاسما
 4. بررسی ساختاری درام پسامدرنیستی بانگاهی به نمایشنامه نیچه ای پسر بد ریچارد فورمن
 5. بررسی نشانه شناختی تاثیر انجیل بر سینمای امریکا دهه۹۰ _( هفت، مسیر سبز، وکیل مدافع شیطان)
 6. تبیین مولفه های سینمای مینیمال در صحنه پردازی آثار کیمیاوی
 7. مطالعه نمادهای مرتبط با فرهنگ میترایسم و نوع حضور آنها در تخت جمشید
 8. بررسی حنبه های نمایشی افسانه های کرمان با تاکید بر کرم هفتواد
 9. تحلیل شیوه روایت­پردازی صدسال تنهایی با تاکید بر نظریه ژرار ژنت

همایش ها

۱-چاپ و ارائه مقاله تبارشناسی نیما. همایش از صبا تا نیما. دانشگاه آزاد صوفیان و شبستر خرداد ۹۰.

۲.چاپ و ارائه مقاله ی بررسی لفظ و معنا در اشعار اقبال لاهوری- زاهدان. همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری. اسفند ۸۸.

۳.چاپ و ارائه مقاله ی عنصر خیال در کلیات شمس و مثنوی- همایش دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد شمال، ۱۳۸۷.

۴-ارائه و چاپ چکیده مقاله ی بررسی سمبل های اشعار سهراب سپهری- همایش منطقه ای فسا. آبان ۱۳۸۷

۵-ارائه مقاله ی کشش و کوشش در آثار عطار- رتبه ی اول همایش . همدان دانشگاه آزاد اسلامی. آبان ۱۳۸۸

۶.ارائه ی مقاله ی رودکی سمرقندی. همایش آینه ی ادب فارسی. دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ابهر.

۷. پذیرش مقاله ی بنیان های زیبایی شناسی در اشعار حافظ. کنفرانس بین المللی هنر و علوم. گوتنهایم-آلمان. مارس ۲۰۱۱_فروردین ۱۳۹۰

۸.ارائه مقاله خسروی کرمانشاهی در همایش ملی داستان پژوهی دانشگاه آزاداسلامی واحدتویسرکان خرداد۱۳۹۱


 سایر موارد ( دانشجوی ممتاز، کسب مدال در المپیادها، اختراعات و ….)

 • رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه شیراز ۱۳۹۰
 • دانشجوی ممتاز در۸ترم تحصیل در مقطع دکتری
 • ترجمه سه جلد کتاب تخصصی در زمینه اسطوره (انتشارات ققنوس و اگاه تهران)
 • ترجمه یک جلد کتاب تخصصی در زمینه نقد ادبی (انتشارات ماهریس تهران)