شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی و فناوری


 1. اجرای آیین ­نامه ­ها و مقررات پژوهشی مصوبات شورای پژوهشی موسسه
 2. نظارت ­بر اجرای برنامه ­های پژوهشی گروه­ ها و کوشش جهت رفع مشکلات آن­ها
 3. تهیه و تنظیم سیاست­ های پژوهشی موسسه و ارائه آن به رییس موسسه
 4. نظارت ­بر کلیه فعالیت­ های اساتید و دانشجویان موسسه
 5. ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات­ علمی و اساتید حق­ التدریس موسسه
 6. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی موسسه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل­های پژوهشی
 7. ترغیب و تشویق اساتید موسسه جهت تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
 8. ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنعت و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه­های تحقیقاتی آن­ها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 9. نظارت­ بر حسن اجرای قراردادها و طرح­ های تحقیقاتی مصوب موسسه
 10. نظارت­ بر حسن اجرای سمینارها وگرد­همایی­های علمی
 11. نظارت ­بر حسن اداره کتابخانه موسسه و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 12. بررسی درخواست­­ اساتید جهت برگزاری دوره ­های کوتاه مدت، دوره های آزاد، ورک­شاپ و تنظیم معیارها و اولویت­ها و اعلام مراتب به رییس موسسه
 13. نظارت ­بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل­ های امور پشتیبانی در موسسه
 14. بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز موسسه با همکاری مدیران ذیربط براساس دستورالعمل­های دفتر برنامه و بودجه موسسه
 15. بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز موسسه اعم از نیازهای استخدامی و تجهیزاتی
 16. ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های آموزشی و اداری موسسه
 17. نظارت و ارزیابی بر عملکرد کارکنان غیرآموزشی موسسه
 18. بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی موسسه و کوشش در جهت حل مشکلات آنان
 19. نظارت­ بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه­ ها و دستورالعمل­های داخلی موسسه
 20. نظارت ­بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی موسسه و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات
 21. نظارت­ بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی موسسه در پایان سال مالی
 22. تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی موسسه و ارائه آن به رییس موسسه
 23. بررسی مسائل دانشجویی دانشجویان موسسه و نظارت ­بر اجرای برنامه ­های دانشجویی مطابق مقررات مربوطه
 24. اجرای قوانین و آیین ­نامه ­های دانشجویی موسسه
 25. ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه به­ منظور برنامه­ ریزی و اجرای فعالیت­های فوق برنامه