راه های برقراری ارتباط با معاون اداری و مالی


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۸-۱۲ بجز ایام تعطیل و جلسات

تلفن تماس:                                                    ۳۲۲۶۱۴۹۲

پست الکترونیکی:                       ahmadabadi.m@gmail.com