مهندس لیلا سلیمی


تحصیلات

 • فوق لیسانس صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری-دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵
 • مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
 • دیپلم ریاضی فیزیک – دبیرستان ایران، ۱۳۷۳

تجربیات کاری

موسسه آموزش عالی هنر شیراز(غیرانتفاعی هنر و معماری)

 •  مشاور مدیریت
 • احصاء و بهبود فرآیندهای آموزشی
 • – ارائه ساختار سازمانی متناسب با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیاز موسسه آموزشی
 • توسعه و بهبود زیرساخت های موسسه جهت توسعه فعالیت (تهیه زیرساختهای لازم جهت آموزشهای مجازی و آن لاین)
 • استخدام، تامین منابع انسانی (اداری و اساتید)
 • تدوین و ارائه برنامه های آموزش حین خدمت برای نیروی انسانی بخش اداری و آموزشی
 • عضو هیات علمی با سمت معاون آموزش
 • انجام کلیه وظایف براساس شرح وظایف مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تدریس (از سال ۱۳۸۸ تا کنون)
شرکت راهکارهای همراه کارینا

 •  مشاور مدیریت
 • عارضه یابی سازمانی و تدوین پروژه های بهبود بر اساس استانداردهای PMBOK و ITIL
 • تهیه و تدوین آلترناتیوهای ساختارسازمانی شرکت
 • مشاور منابع انسانی
 • احصاء و بهبود فرآیندهای منابع انسانی حضور در جلسات مصاحبه با نیروهای مورد نیاز و مشاوره در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دپارتمانهای شرکت
وزارت راه- شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

 • مدیر پروژه
 • پروژه پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (توضیح: پروژه در دو فاز شناخت و اجرا تعریف شد. بخش اول شناخت سازمان و شناسایی و احصاء فرآیندها انجام شد و در قالب گزارش شناخت به همراه شناسایی فرصت ها و تهدیدها و آلترناتیوها جهت بهبود سازمانی به مقامات محترم ارائه گردید. به دلیل تغییر مقام محترم وزارت راه در ابتدای آغاز به کار دولت دهم و تغییر سیاست ها فاز اجرایی پروژه تصویب و ابلاغ نشد.)
شرکت مهندسین مشاور مانا

 • مدیر داخلی و مشاور مدیرعامل
 •  نظارت بر عملکرد ماهانه کارمندان( مهندسان مستقر در آتلیه و سرپرستان اجرایی کارگاه ها)
 • عارضه یابی سازمانی و تدوین پروژه های بهبود و توسعه، ارائه ساختار سازمانی براساس شرکتهای پروژه محور، بهبود فرآیندهای سازمانی و ایجاد زیرساخت جهت توسعه و گسترش فعالیت مشاور بعنوان شرکت طرح و ساخت، توسعه و بهبود دپارتمانهای سازمانی، شناسایی، تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز
 • مدیر دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • استقرار سیستم جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • متولی حوزه های دانش مدیریت پروژه و جاری سازی فرآیندهای سازمانی توسط نرم افزار SharePoint
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 •  ارزیاب مستقل شرکت ملی صنایع پتروشیمیدارای مدرک ارزیاب مستقل مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
 • ارزیابی سیستم مدیریت پروژه در دو حوزه منابع انسانی و قراردادها بر اساس مدل تعالی سازمان های پروژه محورPBOM و مدل تعالی سازمانی EFQM
شرکت بهره برداری آب جنوب شرق استان خوزستان- سد گتوند

 • استقرار پروژه ایزو با سمت کارشناس مشاور
کمک کارشناس در سازمان مدیریت صنعتی تهران

 • آنالیز و تحلیل فرآیندها و سیستم ها

سوابق تحقیقاتی-پژوهشی

 • ارایه مقاله با عنوان مدیریت تغییر در سازمان های مهندسی در نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس نهم، شهریور ۱۳۸۷
 • تعیین میزان بهینه تولید در یک سیستم دو ایستگاهی تولید،” عنوان پایان نامه”  فوق لیسانس، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵
 • مطالعه و تحقیق در زمینه کنترل کیفیت آماری بر مبنای سیستم های ثبت اطلاعات شبکه عصبی، پروژه تحقیقاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دانشگاه امیر کبیر، ۱۳۸۵

سوابق دوره های آموزشی و برگزاری ورکشاپ و سوابق تدریس

 • برگزاری ورکشاپ پروپوزال نویسی  برای دانشجویان کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هنر شیراز ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸
 • برگزاری دوره مدیریت خویشتن و دوره کار تیمی برای اساتید و کارمندان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هنر شیراز ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۷
 • تدریس دروس اصول سرپرستی و مدیریت کارگاهی، ریاضی عمومی ۲ و ریاضی پیش در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هنر شیراز۱۳۸۸الی ۱۳۹۸
 • برگزاری ورکشاپ چگونگی تهیه مدل کسب و کار برای کارکنان شرکت مانا- بهار ۱۳۸۹
 • برگزاری دوره مدیریت خویشتن و دوره کار تیمی، در شرکت مانا – زمستان و بهار  ۱۳۸۶-۱۳۸۷
 • سمینار مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج – آبان ۱۳۸۹
 • سومین سمینار دگرگونی سازمانی با رویکردهای نوین مدیریت(سخنران:Steven Unvin) – خرداد ۱۳۸۸
 • تربیت ارزیاب مستقل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان مدیریت صنعتی(مدل تعالی سازمانی شرکت های پروژه محور)- دی ۱۳۸۷
 •  (PMBOK+EFQM+QMS)  کارگاه آموزشی یکپارچگی سیستم های مدیریتی- مرداد ۱۳۸۷
 • اولین همایش ملی توسعه قابلیت ها و ظرفیت های مهندسی در شرکت های ایرانی(ارائه دهنده مقاله)- مرداد ۱۳۸۷
 • نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت( مقاله به انگلیسی در محموعه مقالات چاپ و ارائه شد. ارائه شده به انگلیسی)- مرداد ۱۳۸۷
 • هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت – شهریور ۱۳۸۶
 • مستند سازی سیستم های کیفیت ایزو در موسسه QMI ، کانادا – ۱۳۸۱

جوایز وتشویق نامه های علمی

 • ارزیاب مستقل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دارای مدرک ارزیاب مستقل مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
 • ارزیابی سیستم مدیریت پروژه ” شرکت سازه ” در دو حوزه منابع انسانی و قراردادها بر اساس مدل تعالی سازمان های پروژه محورPBOM و مدل تعالی سازمانی EFQM
 • کسب رتبه دوم معدل در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول تحصیلی
 • کسب رتبه سوم معدل در کل مقطع کارشناسی ارشد
 • تشویق نامه بدلیل برگزاری ورکشاپ در سازمان مدیریت صنعتی
 • کسب عنوان استاد نمونه در سالهای ۹۶ و ۹۷ و تشویق نامه بدلیل برگزاری دوره های متنوع برای کارمندان، اساتید و دانشجویان(برگزاری ورکشاپ)
 • سمت قائم مقام موسسه آموزش هنر شیراز، محل خدمت هیات علمی بدلیل حسن سابقه و تجربه به مدت دو سال

نرم افزارها

 • Word-Excel-Power Point   – عمومی – تسلط کامل
 • Share Point   – سازمانی- تسلط کامل
 • Visio-Power Designer  – فرایند- تسلط کامل
 • P6-MSP  – مدیریت پروژه- تسلط کامل

عضویت در کمیته ها و انجمن ها

 • عضو هیات نظارت بر تایید اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی منطقه ۷، استان فارس
 • عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف-دانشکده صنایع
 • عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • عضو انجمن ارزیابان مستقل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • عضو کمیته آمار و اطلاعات انجمن صنفی انبوه سازان