مقالات چاپ شده موسسه


 *رفیعی، مریم و علی اکبر جهانگرد (۱۳۹۹)، مطالعه پیکرنگاری محمد (ص) در نگاره­های دوره ایلخانی با اتکا به آیکونولوژی پانوفسکی، فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر، سال نهم، شماره۳۵

*زارع، مریم و حمید حمیدی (۱۳۹۹)، هنر درمانی کودکان استثنایی، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، دانشگاه پیام نور استان فارس

*حمیدی، حمید و سامنه شریفی (۱۳۹۹)، مطالعه تعامل در گرافیک معاصر ایران از منظر رسانه ­شناسی مک لوهان، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، دانشگاه پیام نور استان فارس

*گوهریان، فیروزه و تورنگ چماچم (۱۳۹۹)، بررسی نگارگری دوره صفوی در مکان ­های تاریخی اصفهان و تاثیر آن در گرافیک چاپی معاصر اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

*استادآقا، حسن و حمید حمیدی (۱۳۹۹)، بررسی عوامل تاثیرگزار بر نحوه استفاده خط و خوشنویسی در معماری ایران، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، دانشگاه پیام نور استان فارس

*بی پروا، مریم (۱۳۹۸)، امکان سنجی طراحی گرافیک محیطی مبنی بر نقوش سنتی، همایش ملی هنر متعهد در ایران معاصر، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

*عیسوی، علیرضا و آنیتا خالقی (۱۴۰۰)، تحلیل نمایش­نامه خرده جنایت­ های زناشوهری بر اساس نظریه ژنت، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*ده­ بزرگی، مهشید و علی­ اکبر جهانگرد (۱۴۰۰)، شناسایی معنا و ارتباط فرهنگی در طومار هفت لشکر به مثابه یک ساختار نمایشی، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*قاسمی، محمد و سارا رضاپور (۱۴۰۰)، بررسی عناصر نمایشی کرم هفت واد، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*حق­شنو، حورا و مهدی رنجبر (۱۴۰۰)، مطالعه‌ی تطبیقی هملت ماشینِ مولر و هملتِ شکسپیر از دریچه­ ی نظریه­ ی واسازی دریدا و بینامتنیت ژرار ژنت، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*داوری، علیرضا (۱۴۰۰)، بررسی جنبه ­های دراماتیک و نمایشی افسانه ملمداس با رویکرد آنالیز اولیه آناتومی افسانه­ های مشابه (سیرن، لورلی، روسالکا)، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*داوری، علیرضا (۱۴۰۰)، خوانش پسا­ استعماری افسانه ­های هرمزگان در مجموعه داستان «ترس و لرز» غلامحسین ساعدی (بر اساس دیدگاه­های ادوارد سعید)، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*کلانتر مهدوی، مینو و احسان اخوان صفار (۱۴۰۰)، کاربرد تکنیک بیگانه‌سازی برتولت برشت در نمایشنامه اقتباسی توراندخت از روایت هزار و یک روز، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

* عالی­زاده، حمیدرضا (۱۴۰۰)، تطبیق ساختار فیلمنامه ­ی سه پرده­ای سیدفیلد با داستان سیاوش و سودابه، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*سیروس، ابوالفضل (۱۴۰۰)، تحلیل نشانه شناختی داستان کوتاه قفس صادق چوبک از منظر گریماس در نشانه‌شناسی مکتب پاریس، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*سیروس، ابوالفضل و نگار نوفلی (۱۴۰۰)، تحلیل نمایشنامه­ ی خانه­ ی نغمه ثمینی، بر اساس کهن‌الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*ساعدی، امین ­الله و نگار نوفلی (۱۴۰۰)، بررسی جنبه‌های نمایشی آیین‌های طلب باران (مطالعه موردی: آیین کلن کوسه در شهرستان سمیرم)، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.

*حق­شنو، حورا و نگار نوفلی (۱۴۰۰)، مطالعه‌ی ظرفیت‌های نمایشی شخصیت رابعه عدویه در تذکره­ الاولیاء عطار، اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، موسسه آموزش عالی هنر شیراز.