شرح وظایف و اختیارات هیات رئیسه


 ‌۱. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های تقدیمی وزرای هر یک از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیات امنا؛

۲. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی دانشگاه؛

۳. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات امنا، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح؛

 ۴. بررسی آیین نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت‌ها و شورای دانشگاه به منظور طرح در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛

 ۵. پیشنهاد بودجه سالیانه دانشگاه به هیات امنا از طریق رئیس دانشگاه؛

 ۶. تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛

 ۷. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی،‌ پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیسه دانشگاه به وزارت؛

۸. بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه دانشگاه ارائه گردیده است؛

۹. نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و … با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه؛

۱۰. بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه توسط واحدهای تابعه دانشگاه و نظارت بر عملکرد آنان؛

 ۱۱. ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف دانشگاه و بررسی گزارشات ادواری در شورای دانشگاه؛

 ۱۲. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف دانشگاه.