شرح وظایف و اختیارات مدیر تحصیلات تکمیلی


 1. اجرای آیین­ نامه­ ها و مقررات آموزشی مصوب
 2. برنامه­ ریزی و تنظیم خط­ مشی و روش ­های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی موسسه
 3. نظارت­ بر اجرای برنامه­ های آموزشی گروه ­ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آن­ها
 4. تهیه و تنظیم سیاست­های آموزشی گروه­ها و ارائه آن به رئیس موسسه
 5. نظارت­ بر کلیه فعالیت­ های آموزشی دانشجویان دوره­های کارشناسی
 6. رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 7. ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی موسسه به­ منظور ارتقاء کیفی فعالیت آن­ها
 8. نظارت­ بر حسن اجرای دوره­های آزاد و کوتاه ­مدت آموزشی
 9. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی موسسه جهت اجرای مقرات و دستورالعمل­ های آموزشی مصوب
 10. نظارت­ بر کلیه فعالیت ­های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
 11. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی موسسه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط
 12. نظارت بر اجرای آزمون­ های مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد