سوابق علمی و اجرائی قائم مقام موسسه و عضو هیات علمی – دکتر مجتبی احمدآبادی


صفحه شخصی در باشگاه پژوهشگران
صفحه شخصی در Scholar
صفحه شخصی در Researchgate
صفحه شخصی در Scopus
(۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۲۷-۵۸۸X )ORCID ID: 
Scopus Author ID:(5566660090)

افتخارات:

۱– عضو بنیاد ملی نخبگان  ایران

۲-عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران ایران

۳-عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو ایران

۴- فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد


سوابق داوری مجلات و کنفرانسها:

 1. داور مجله (Canadian Geotechnical Journal )
 2. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

سوابق تدریس از سال ۱۳۸۸:

 • تدریس سازه های فلزی، سازه های بتن، ایستایی، مقاومت مصالح، ریاضی عمومی، مصالح ساختمانی، متر ه و برآورد پروژه در موسسه آموزش عالی هنر شیراز
 • تدریس سازه های بتن ارمه ۱، سازه های بتن ارمه ۲، ساز های فولادی ۱، سازه های فولادی ۲، مکانیک خاک، پروژه فولاد، پروژه بتن، پروژه راه، کاراموزی، تحلیل سازه های ۱، تحلیل سازه های ۲، مقاومت مصالح ۱، مقاومت مصالح ۲، شناخت مواد و مصالح، آزمایشگاه خاک، آزمایشگاه مصالح ساختمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
 • تدریس سازه های بتن ارمه ۱، سازه های بتن ارمه ۲، پروژه فولاد، پروژه بتن، تحلیل سازه های ۱،مقاومت مصالح ۱، مهندسی پی، راه سازی، برنامه نویسی کامپیوتر، استاتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • تدریس نقشه کشی فنی ساختمان، تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و ارماتور بندی، تجهیز و راه اندازی کارگاه، فن اوری ساختمانهای فلزی، نقشه کشی فنی ساختمان، اصول سرپرستی، متر ه و براورد، ایستایی ۲، کاراموزی، تحلیل مقدماتی سازه در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سپیدان
 • تدریس محاسبات ساختمانهای بتنی، محوطه سازی و پروژه در دانشگاه شهید باهنر شیراز

سوابق نظام مهندسی و شهرداری:

 • ناظر عالی شهرداری شیراز
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازی توسعه عمران پاسارگاد باستان (پایه یک انبوه سازی و پایه یک اجرا)

سوابق مدیریتی:

 • ریس مرکز پژو هش های علمی و کاربردی دانشگاه باهنر شیراز ۸۸-۹۰
 • دبیر دوازدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی استان فارس در دانشگاه باهنر شیراز در تاریخ ۱۱\۸\۱۳۸۸
 • مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز در سالهای ۹۰تا ۹۳ و ۱\۷\۱۳۹۵ تا کنون
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازی توسعه عمران پاسارگاد باستان (پایه یک انبوه سازی و پایه یک اجرا) از ۱۳۸۸ تا کنون
 • عضو کمیته انظباطی موسسه آموزش عالی هنر شیراز از ۱۷\۷\۱۳۹۷ تا کنون
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی هنر شیراز از۱۴\۷\۱۳۹۸ تا کنون
 • قائم مقام  موسسه آموزش عالی هنر شیراز از  ۴\۴\۱۳۹۹ تا کنون

دوره های مدیریتی:

 1. سیستم مدیریت یکپارچه                                                                                                             ISO 14001:2015
 2. سیستم مدیریت یکپارچه                                                                                                             ISO 45001:2018
 3. سیستم مدیریت پروژه ها                                                                                                            ISO 21500:2012  
 4. سیستم مدیریت کیفیت پروژه ها                                                                                                   ISO 10006:2017
 5. استاندارد مسئولیت اجتماعی                                                                                                               ISO 26000  
 6.  سیستم مدیریت یکپارچه                                                                                                                             IMS
 7. سیستم ایمنی شغلی ، سلامت و محیط زیست                                                                                          HSE-MS
 8. مدیریت منابع انسانی                                                                                     HRM:Human Resource Management
 9. نظام آراستگی محیط کار                                                                                   ۵S:Workplace organization method  
 10. برنامه ریزی منابع سازمانی                                                                                 ERP:Enterprise Resource Planning
 11. مدل تعالی سازمانی                                      EFQM Excellence Model:European Foundation for Quality Management
 12. مدیریت ارتباط با مشتری                                                      CRM:Customer Relationship ManagementISO 9001:2015                                                     

تالیف کتاب:

۱-   احمدآبادی، مجتبی و فقیری زاده ، محمد ” کتاب آموزش نرم افزار MATLABویژه مهندسین، انتشارات ناقوس ۱۳۸۸ شابک ۵۳۸۸-۳۷۷-۹۶۴۹۷۸(چاپ اول و دوم و سوم)


انجام طرح های پژوهشی:

۱- برآورد مقاومت اصطکاکی جداره شمع ها با استفاده از روش تحلیلی شعاعی (روش قطعات افقی در حالت سه بعدی) “اتمام یافته”

۲- بهینه یابی مکان قرار گیری میله مهار ها در سپر های ساحلی در شرایط لرزه ای” در دست اقدام”

۳- بررسی اثر انفجار بر روی سازه های مدفون در زمین” در دست اقدام”


مجموعه مقالات:

Ahmadabadi, M. & Ghanbari, A. (2009). New procedure for active earth pressure calculation in retaining walls with reinforced cohesivefrictional backfill. Geotextiles and Geomembranes, 27, No. 6, 456–۴۶۳. Included in ISI

Ghanbari, A. & Ahmadabadi, M. (2010). Pseudo-dynamic active earth pressure analysis of inclined retaining walls using horizontal slices method. Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering, 17, No. 2, 118–۱۳۰. Included in ISI

 

Ghanbari, A. & Ahmadabadi, M. (2010). Active earth pressure on inclined retaining walls in static and pseudo-static conditions. International Journal of Civil Engineering, 8, No. 2, 159–۱۷۳.Included in ISI

Ghanbari, A. & Ahmadabadi, M. (2010). New analytical procedure for seismic analysis of reinforced retaining wall with cohesive – frictional backfill. Geosynthetics International, 17, No. 6, 364–۳۷۹.Included in ISI

Ahmadabadi, M. & Ghanbari, A. (2009). Static Earth pressure on inclined retaining walls with cohesive-frictional backfill. Journal of Engineering Geology of Kharazmi University, 4, No. 1, 773-792

Ahmadabadi, M. Faghirizadeh, M, K. Salehi, E. (2015).Determination of center of circular failure wedge by horizontal slices method in cohesive-frictional soils. Engineering Research Journal, Vol 3, Issue 7, 248-254

– Ahmadabadi, M. Namvarchi, G. Sharifi, M. Rezaei, M.  (۲۰۱۶).Assessment of Shear Strength and Vertical Stress Variations in Cohesive-Frictional Soil Slopes. Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 11, Issue 2, 292-296

Ahmadabadi, M. Faghirizadeh, M, K. (2016). A New Method for Calculating the Displacement of Reinforced and Unreinforced Walls in Adhesive-frictional Soils through Horizontal Slice Method. Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary, Vol 3, Issue 1, 1-16.

Ahmadabadi, M., Ghanbari, A. (2010), “An Analytic Method to Measure the Earth Pressure Resulting From the Surcharge on Retaining Walls”, Geotechnical Challenges in Megacities, International Geotechnical Conference, GeoMos2010, Moscow, Russia.

Ahmadabadi, M., Ghanbari, A. (2009), “An analytical method for calculation of lateral earth pressure due to surcharge load”, 8th International Conference on Civil Engineering,. Shiraz, Iran, May 11-13, 2009

Ahmadabadi, M., Hosseini, S., Rezai, M., 2016. Investigation of the Effect of Soil and Wall Interaction on the displacement of Retaining Walls Using Finite Element Method. Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege 85, 1-7

– Ahmadabadi, M. Faghirizadeh, M, K. Hosseini, S. Naghibi, M. (2017). Determination of active pressure exerted on retaining walls with a circular failure wedge using the horizontal slices method in cohesive-frictional soil.Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 12, Issue 19, 5012-5017

 ۱۳-احمدآبادی، مجتبی و قنبری، علی “تعیین ضخامت بحرانی در ضریب تشدید زلزله در خاکها با اثر میرایی روی سنگ بستر صلب”، سومین همایش مقابل با سوانح طبیعی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دی ۱۳۸۷

۱۴– احمدآبادی، مجتبی“بهینه ترین مکان میله مهار ها در سپر های ساحلی” ، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، شماره ۶۱ مرداد ماه  ۱۳۸۸ صفحات ۱۳-۲۰

۱۵– احمدآبادی، مجتبی “تعیین عمق مجاز خاکبرداری سازه های بلند مرتبه در خاکهای ریز دانه”، اولین همایش ملی ایمنی در کارگاه های ساختمانی، آذر ۱۳۸۷، تهران ،خانه عمران

۱۶– احمدآبادی، مجتبی”محاسبه فشار فعال ناشی از سربار خطی بر دیوار های صلب”،اولین کنفرانس بین المللی دانشجوئی عمران ،سمنان ، شهریور ۸۷

۱۷– احمدآبادی، مجتبی”تاثیر ضخامت ساختگاه در ضریب تشدید زلزله”، اولین کنفرانس بین المللی دانشجوئی عمران ،سمنان ، شهریور ۸۷

۱۸– احمدآبادی، مجتبی”معادلات منحنی مشخصه در خاکهای غیر اشباع“، اولین کنفرانس بین المللی دانشجوئی عمران ،سمنان، شهریور ۸۷

۱۹– احمدآبادی، مجتبی”تحلیل رفتار تونل با استفاده از منحنی مشخصه“، همایش ملی کاربرد تکنولوژیها و روش های نوین در علوم زمین ، آبان ۸۷، دانشگاه آزاد اسلامی محلات

۲۰– احمدآبادی ، مجتبی، “محاسبه فشار فعال ناشی از اثر سربار خطی و نواری بر روی دیوار های حائل” سمینار دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران  گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران، تیرماه ۸۷، استاد راهنما ، دکتر علی قنبری 

۲۱ احمدآبادی ، مجتبی، “ مطالعه تحلیلی پایداری دیوارهای خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی ” پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران  گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران،شهریور ۸۸، استاد راهنما ، دکتر علی قنبری

۲۲– احمدآبادی ، مجتبی و سید رضا حسینی اردکانی، “ ضخامت بحرانی ساختگاه سدها، با اثر میرائی روی سنگ بستر صلب”دومین کنفرانس ملی سد سازی دانشگاه زنجان ،اسفند ماه ۱۳۸۸

۲۳– احمدآبادی ، مجتبی و سید رضا حسینی اردکانی،  “ تعیین فشار لرزه ای دیوارهای مایل در سرریز سدها” دومین کنفرانس ملی سد سازی دانشگاه زنجان ،اسفند ماه ۱۳۸۸

۲۴– سید رضا حسینی اردکانی، مجتبی احمدآبادی، محمد مهدی جباری ” برآورد مقاومت اصطکاکی جداره شمع های زیر سدها، با استفاده از روش تحلیلی شعاعی(روش قطعات افقی در حالت سه بعدی) ” دومین کنفرانس ملی سد سازی دانشگاه زنجان ،اسفند ماه ۱۳۸۸

۲۵– مجتبی احمدآبادی، فشار استاتیکی وارد بر دیوار های مایل،چسبنده اصطکاکی با تاثیر سربار نواری”ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان، سمنان، ایران “اردیبهشت ۱۳۹۰

۲۶- مجتبی احمدآبادی، فرهاد حمزه زرقانی، ارجمند سلطانی زاده اتابکی، “روشتحلیلی جدید در فشار وارد بر دیوار های مسلح شده ، با اثر لرزه ای شبه دینامیک“ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران”اردیبهشت ۱۳۹۰

Ahmadabadi, M.,Bahraminezhad.N,(2011) Active Earth Pressure of Modeled Strip Load Surcharge on Rigid Wall” 6th National Congress on Civil Engineering,April 2627, 2011, Semnan University, Semnan, Iran” 

۲۸- فرهاد حمزه زرقان، مجتبی احمدآبادی، آرمین تدین، بررسی تیرپیوند قائم درسیستم های مهاربندی واگرا “نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ” اردیبهشت ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی اصفهان 

 Ahmadabadi, M. Namvarchi, G. Sharifi, M. Rezaei, M. (2015), “Assessment of Shear Strength and Vertical Stress Variations in Cohesive-Frictional Soil Slopes”, The1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy,. Ardebil, Iran, November 5, 2015.

Ahmadabadi, M. Faghirizadeh, M, K. Salehi, E. (2015), “Determination of center of circular failure wedge by horizontal slices method in cohesive-frictional soils”, The1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy,. Ardebil, Iran, November 5, 2015.

Ahmadabadi, M. Najimi, M, R. Sharifi, M. Rezaei, M. (2015), “Effect of Concrete Walls Thickness on Stability of Underground Constructions”, ۳.th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development,. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, December 29-31, 2015.

Ahmadabadi, M. Faghirizadeh, M, K. Salehi, E. Rezaei, M. (2015), “Determination of the radius of the circular wedge failure using horizontal slices in frictional cohesive soils”, International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development,. Tehran, Iran, November 26, 2015.

۳۳- احمدآبادی، م. نامورچی، غ. رضایی، م.، (۱۳۹۴) ، “مقاوم سازی دیوار های حائل بتنی و شیروانی های خاکی با مسلح کردن خاک”، مجموع مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، وزارت کشور، تهران، ایران، ۲۴-۲۵ آبان، ۱۳۹۴.

Ahmadabadi, M. Hosseini, S. Rezai, M. (2016) “Investigation of the Effect of Soil and Wall Interaction on the displacement of Retaining Walls Using Finite Element Method”, ۳rd National & 1stInternational Conference in applied research on Civil Engineering, Architecture and Urban Plannin,. Tehran, Iran, Januaray 28, 2016

Ahmadabadi, M. masoudi, A. Rezai, M. (2016), “Studing the Impact of Soil Characteristics in Dispalcement of RetainingWalls Using Finite Element”, ۱۸th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering(ICSMGE 2016),. Paris, France, February, 22-23, 2016 

Ahmadabadi, M., Faghirizadeh, M., K, 2017. Design Diagrams for the Analysis of Active Pressure on Retaining Walls with the Effect of Line Surcharge. Advances in Civil Engineering 2017, 1-9

Ahmadabadi, M., Bahrami, M. Taheri, Z. Mardani, S. (2018), “The Peseudo-Static Displacement Calculation of Reinforced and Unreinforced Soil Walls in Frictional Cohesive Soils Using Horizontal Slices Method”, International Journal of Engineering & Technology , Vol 7, No 3.14, 202-209

Ahmadabadi, M., Mokhtari Mahmood Abad, O.R., Tajvar, Z., Safapour, A., Sanaye, M., 2019a. Effect of Friction Angle between Soil and Wall on the Seismic Earth Pressure on the Retaining Walls with the Effect of Line Surcharge for Cohesive Frictional Soils, 6th.National Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Tehran, Iran  In cooperation with Shiraz University, maraghe University  And University of Science and Technology of Iran

Ahmadabadi, M., Zohrabi, K., Khaksar, M., Rastegar, N., Ghayemi, Z., Asgari, M., 2019b. The Effect of Stress Path and Line Surcharge in Seismic Pressure on Walls in Cohesive-Frictional Soils, 6th.National Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Tehran, Iran  In cooperation with Shiraz University, maraghe University  And University of Science and Technology of Iran

Ahmadabadi, M., Javadi, B., Levihim, E., 2019. The influence of angle of internal friction of soil on the computation of pseudo-static seismic pressure on the retaining walls with the effect of linear surcharge 6th International Conference on Civil, Architectural & Environmental Sciences, Stockholm-Sweden

Ahmadabadi, M., Pazhand, A., Kazemi, Z., Sokot, L., Ghasemi, A., 2019. Pseudo-static seismic analysis of retaining walls with circular failure wedge in frictional-cohesive backfill through horizontal slices method, 6th International Conference on Civil, Architectural & Environmental Sciences, Stockholm-Sweden