سوابق علمی و اجرائی روابط عمومی- مریم خادمی


تحصیلات

  • لیسانس عکاسی