راه های برقراری ارتباط با قائم مقام موسسه


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۸-۱۲ بجز ایام تعطیل و جلسات

تلفن تماس:                                                       ۳۲۲۶۲۳۵۸

پست الکترونیکی:                       ahmadabadi.m@gmail.com