راه های برقراری ارتباط با معاونت پژوهشی موسسه


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۸-۱۲ بجز ایام تعطیل و جلسات

 

تلفن تماس:                                                    ۳۲۲۶۱۴۹۲

پست الکترونیکی:                         ahmadabadi.m@gmail.com