راه های برقراری ارتباط با معاونت آموزشی موسسه


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۸-۱۲ بجز ایام تعطیل و جلسات

 

تلفن تماس:                                                         ۳۲۲۶۲۳۵۸

پست الکترونیکی:                       ahmadabadi.m@gmail.com