راه های برقراری ارتباط با مدیر دانشجویی فرهنگی


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۸-۱۴ بجز ایام تعطیل و جلسات

تلفن تماس:                 ۳۲۲۶۰۲۶۷ – ۳۲۲۶۲۳۵۸ – ۳۲۲۶۰۲۶۷

داخلی                                                 داخلی ۶