راه های برقراری ارتباط با روابط عمومی


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۱۶-۸ بجز ایام تعطیل و جلسات

تلفن تماس:                         ۳۲۲۶۲۳۵۸ – ۳۲۲۶۱۴۹۲ – ۳۲۲۶۰۲۶۷

                                                             داخلی ۷