دکتر کامران افشار مهاجر


تحصیلات

 •  دیپلم ریاضی دبیرستان البرز سال ۱۳۴۹
 •  لیسانس گرافیک دانشگده هنرهای تزئینی سال ۱۳۵۳
 • فوق لیسانس گرافیک دانشگده هنرهای تزئینی سال ۱۳۵۵
 • دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر سال ۱۳۸۲
سوابق شغلی
 • ریاست دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
 • مدیرگروه کارشناسی و کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و تصویرسازی
 • معاون آموزشی دانشگاه هنر
 • ریاست دانشکده هنر های کاربردی دانشگاه هنر
 • مدرس دروس رشته ارتباط تصویری
 • تصویر سازی و طراحی کتاب
 • تصویر سازی برای نشریات پیک و طراحی گرافیک
 • طراحی تبلیغات در موسسات تبلیغاتی

کتاب های تالیفی

 • آموزش علمی صفحه آرایی
 • کرافیک
 • آشنایی با هنر
 • گرافیک مطبوعاتی
 • پایه و اصول صفحه آرایی
 • تکنیک های گرافیک ۱
 • تکنیک های گرافیک ۲
 • گرافیک و صفحه آرایی
 • کارگاه نشر رومیزی ۱
 • رنگ شناسی
 • انواع نشر
 • صفحه آرایی
 • کارگاه نشر رومیزی
 • کارگاه تجربه
 • هنرمند ایرانی و مدرنیسم
 • راهنمای تدریس کارگاه گرافیک
 • گرافیک و تنبلیغات چاپی در رسانه ها
 • گرافیک در صنعت نشر
 • تحلیل آثار گرافیکی
 • شناخت هنر گرافیک ۱
 • شناخت هنر گرافیک ۲
 • کارگاه صفحه آرایی
 • آشنایی با رشته های مختلف هنری
 • عملکرد گرافیک در کتاب های درسی دانشگاهی

ویرایش علمی کتاب

 • ویرایش علمی کتاب ” اصول علمی تحقیق در هنر”
 • ویرایش علمی کتاب “سر رفرهنگ های تحول در مسیر نگارگری”
 • نوشتن مقدمه برای کتاب “گرافیک اطلاع رسان”

مقالات و نشریات علمی پژوهشی

 • کاربرد نظریه ادراک دیداری گشتالت در صفحه آرایی کتاب های درسی
 • تفکر بصری در کتابهای درسی دانشگاهی
 • بیان تصویری نمایش های سنتی – آیین ملل
 • بررسی تحولات و چالش های گرافیک معاصرایران
 • بررسی تحولات و چالش های گرافیک معاصر ایران
 • درآمدی بر رابطه اخلاق و هنر
 • فضای منفی در گرافیک
 • بهره های اخلاقی از هنرهای سنتی
 • ویژگی های بصری صفحه آرایی دوره تیموری و صفوی
 • بررسی یصری نقوش نمای بیرونی کاخ گلستان
 • بررسی بصری طغرا و مهرهای سلطنتی ایران
 • بررسی بصری نقوش سفالینه های گودین تپه
 • بررسی ساختار انیمیشن تلویزیونی و ارائه الگوی تحلیل متن

مقالات در سایر نشریات

 • نگاهی به اولین نمایشگاه دو سالانه نقاشان ایران
 • زیبا شناسی حروف فارسی
 • نگارگری ایزان از آغاز تا کنون
 • هنرهای روی دیوارها
 • دوسالانه دوم نقاشی ، موفق تر اما ….
 • زبان شناسی رنگ ها در بسته بندی
 • طراح گرافیک و حجم بسته ها
 • تاریخچه صفحه آرایی مطبوعاتی در ایران
 • مقدمه ای بر گرافیک مطبوعاتی در ایران
 • اشاره ای به هنرهای تجسمی معاصر از دیدگاه شناخت شناسی
 • گرید در گرافیک معاصر
 • حضور نمادها در هنرهای سنتی ایران
 • فرایند طراحی کرافیک
 • هنرمند ایرانی و مدرنیسم
 • نگاهی به نمایشگاه گرافیک سه قاره
 • کامپیوتر، کمی خلاقیت و دیگر هیچ
 • هنر و کاربرد
 • هنر ایرانی در مواجهه با دنیای جدید
 • رویکرد بصری به مطبوعات ایران
 • شیوه های موثر در تبلیغات تجاری مطبوعات
 • بیم و امیدهای دانشجویان رشته چاپ
 • تایپوگرافیکی
 • درآمدی بر طراحی کتاب درسی به عنوان یک زسانه موثر آموزشی
 • تصویرسازی در مطبوعات ایران
 • بررسی شیوه های معاصر طراحی صفحه اول روزنامه