دکتر همایون سلیمی


تحصیلات

 

 • فارغ التحصیل از بزار پاریس، رشته نقاشی (جایزه رُشورُن) ۱۳۵۷
 • فوق لیسانس زیبا شناسی از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس ۱۳۶۰
 • فوق لیسانس تخصصی زیبا شناسی و علوم هنر ( تکنولوژی هنر) از  دانشگاه سوربن پاریس۱۳۶۲
 • دکترای زیبا شناسی و علوم هنر از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس۱۳۶۹

سوابق آموزشی

 • دانشگاه تهران ، دانشکده هنر های زیبا
 • دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر
 • دانشگاه هنر ، دانشکده هنر های تجسمی ـ تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده هنر و معماری ـ تهران
 • دانشگاه هنر ، دانشکده هنر های تجسمی ـ اصفهان
 • مؤسسه آموزش عالی سوره ـ تهران
 • دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
 • دانشکده هنر و معماری دانشگاه کرمان
 • هیئت موسس و عضو هیئت علمی نیمه وقت موسسه آموزش عالی هنر – شیراز
 • عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
 • برنامه­ ی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی
 • برنامه ­ی دروس کارشناسی ارشد نقاشی
 • تفسیر، تحلیل و نقد عکس
 • عکاسی , مردم­شناسی
 • نقاشی و عکاسی انتزاعی
 • شناسایی کارکردهای ارتباطی نقاشی و عکاسی
 • چگونگی تبدیل تصاویر عکاسی به نقاشی
 • آموزش عکاسی

تالیف کتاب

 • لیتوگرافی(چاپ سنگی ) –انتشارات چارسوی هنر ۱۳۸۸

نمایشگاههای انفرادی (نقاشی و عکاسی)

 • ۱۳۶۰ گالری((سالن پِرمنان))ـ پاریس
 • ۱۳۶۱ گالری ((کوی بین المللی هنرها))ـ پاریس
 • ۱۳۶۲ گالری(( سالن پِرمنان ))ـ پاریس
 • ۱۳۶۳ گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس
 • ۱۳۶۴ فرهنگسرای نیاوران ـ تهران
 • ۱۳۶۵ گالری ((کوی بین المللی هنرها))ـ پاریس
 • ۱۳۶۷ گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس
 • ۱۳۶۹ گالری (( سیگما)) واکسجوـ سوئد
 • ۱۳۷۰ گالری گلستان ـ تهران
 • ۱۳۷۳ گالری گلستان ـ تهران
 • ۱۳۷۴ نگارخانه برگ ـ تهران
 • ۱۳۷۸ حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران
 • ۱۳۷۹ نگارخانه برگ ـ تهران
 • ۱۳۷۹ حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران
 • ۱۳۸۰ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • ۱۳۸۱ گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس
 • ۱۳۸۲ گالری ((کوی بین المللی هنر ها )) ـ پاریس
 • ۱۳۸۳ گالری آریا ـ تهران
 • ۱۳۸۳ حجم سبز ـ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • ۱۳۸۴ گالری آریا ـ تهران
 • ۱۳۸۴ حجم سبز ـ گالری آریا ـ تهران
 • ۱۳۸۴ رویای سبز (( طبیعت در هنر شرق )) ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • ۱۳۸۷ گالری هور – تهران.
 • ۱۳۸۸ چاپ دستی – گالری هفت ثمر – تهران
 • ۱۳۸۹ گالری مس سرچشمه –  کرمان
 • ۱۳۹۰ چاپ دستی – گالری هور – تهران
 • ۱۳۹۱ حجم سبز- گالری آریا تهران
 • ۱۳۹۱ نمایشگاه حجم سبز – گالری آریا
 • ۱۳۹۱ هفته فرهنگی ایران در روسیه- موزه تاریخ معاصر مسکو
 • ۱۳۹۲ نمایشگاه چاپ دستی و حجم سبز -گالری ۷ ثمر
 • ۱۳۹۳- گالری متن امروز‌اصفهان
 • ۱۳۹۴ لایه های انتزاع- گالری بوم تهران
 • ۱۳۹۷ پاریس – تهران ۱۳۹۷- ۱۳۵۳ گالری ایرانشهر – تهران

نمایشگاههای گروهی (نقاشی و عکاسی)

 • ۱۳۵۶ گالری خانه بوزار – پاریس
 • ۱۳۵۶ مرکز فرهنگی (( داوی یِل)) ـ پاریس
 • ۱۳۵۷ (( حضور طراحی )) ـ بزارـ پاریس
 • ۱۳۵۹ ۶۳-۶۲-۶۱-۶۰ ((ژاردَن دِزار)) سن ژِرمن آنله ـ فرانسه ( ۱۳۶۳ جایزه شهر سن ژَرمن)
 • ۱۳۵۹ گالری ( خانه بزار )) ـ پاریس
 • ۱۳۶۱ ۶۹-۶۸-۶۵-۶۳-۶۲،  گالری (( کوی بین المللی هنر ها )) ـ پاریس
 • ۱۳۶۱ ۶۴-۶۲، گالری (( اُپاوه )) ـ پاریس
 • ۱۳۶۳ ۶۴ ـ فرهنگسرای نیاوران ـ تهران
 • ۱۳۶۳ (( استامپ دورین)) ـ استراسبورک
 • ۱۳۶۳ نمایشگاه بین المللی معاصران لیتو گرافی – مجسمه سازی و عکاسی-  موزه هنرهای معاصر – تهران
 • ۱۳۶۵ بینال آسیا -اروپا – آنکارا – ترکیه
 • ۱۳۶۶ گالری(( کلودولافونتن)) ـ ویرُفله ـ فرانسه
 • ۱۳۶۶ گالری(( دو اوورس))ـ بورژـ فرانسه
 • ۱۳۶۶ ((هنر امروز)) نمایشگاه بین المللی ـ بوداپست
 • ۱۳۶۷ فونداسیون فلورانس ـ  کوی بین المللی هنرها – پاریس
 • ۱۳۶۸ بینال  R.A.C سالن جشن های شهرداری – شامپینی سور مارن- فرانسه.
 • ۱۳۶۸ بینار نقاشی-پاله دزار- ایسی له مولینو- فرانسه
 • ۱۳۶۹ گالری ((آریچی))ـ پاریس
 • ۱۳۷۰ اولین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۰ گالری (( لاهون)) ـ پاریس
 • ۱۳۷۱ نگارخانه نوین ـ اصفهان
 • ۱۳۷۲ دومین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۳ تالار فخرادین اسعد گرگانی ـ گرگان
 • ۱۳۷۳ فرهنگسرای خاوران ـ تهران
 • ۱۳۷۳ تالار فجر ارشاد ـ زنجان
 • ۱۳۷۴ سومین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۴ سمینار توسعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • ۱۳۷۴ نگارخانه آریا ـ تهران
 • ۱۳۷۴ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • ۱۳۷۵ نگارخانه آریا ـ تهران
 • ۱۳۷۵ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • ۱۳۷۵ نگارخانه برگ ـ تهران
 • ۱۳۷۶ پل اصفهان ـ گالری کلاسیک ـ نگارخانه کوثر اصفهان
 • ۱۳۷۶ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • ۱۳۷۶ آثار نقاشان معاصر نگارخانه لاله ـ تهران
 • ۱۳۷۷ طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ – تهران
 • ۱۳۷۷ نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ موزه هنر های معاصر ـ اصفهان
 • ۱۳۷۷ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • ۱۳۷۷ گالری نیل ـ تهران
 • ۱۳۷۷ بازتاب سنت د رنقاشی نوگرای ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۸ نهمین بینال آسیایی داکا – بنگلادش
 • ۱۳۷۸ طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ ـ تهران
 • ۱۳۷۹ پنجمین دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۹ اولین دو سالانه نقاشی جهان اسلام ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۹ دومین دو سالانه مجسمه سازی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران
 • ۱۳۷۹ گالری اثر ـ تهران
 • ۱۳۷۹ گفتگوی تمدن ها ـ موزه هنر های معاصر ـ اصفهان
 • ۱۳۷۹ نمایشگاه نقاشی – موزه هنرهای ملی دمشق – سوریه.
 • ۱۳۸۰ نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ خانه هنرمندان یزد
 • ۱۳۸۰ نمایشگاه به مناسبت کنگره بین المللی بزرگداشت سهروردی ـ فرهنگسرای امام ـ زنجان
 • ۱۳۸۱ گالری (( ملونی )) ـ آمریکا
 • ۱۳۸۱ گالری برگ ـ تهران
 • ۱۳۸۲ گالری (( آرتیتود)) ـ پاریس
 • ۱۳۸۲ گالری (( کوی بین المللی هنرها)) ـ پاریس
 • ۱۳۸۳ سومین دو سالانه نقاشی جهان اسلام مرکزفرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • ۱۳۸۳ هنرمندان معاصر ایران – موزه هنرهای ملی ایروان – ارمنستان
 • ۱۳۸۴ چهارمین دوسالانه مجسمه سازی ایران ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • ۱۳۸۴ گالری هور ـ تهران
 • ۱۳۸۴ گالری (( تائوزند اُکس)) ـ کالیفرنیا
 • ۱۳۸۴ گالری هور ـ تهران
 • ۱۳۸۴ هنر عاشورا ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • ۱۳۸۵ چاپ معاصر ـ گالری دی ـ تهران
 • ۱۳۸۵ گروه سن ( چاپ دستی ) ـ گالری هور ـ تهران
 • ۱۳۸۵ طراحی ـ گالری آریا ـ تهران
 • ۱۳۸۵ نگارخانه شفق ـ تهران
 • ۱۳۸۵ گالری (( های استودیو)) ـ کالیفرنیا
 • ۱۳۸۵ هفت نگاه – فرهنگسرای نیاوران – تهران
 • ۱۳۸۶ موزه هنرهای فلسطین- تهران
 • ۱۳۸۶  گالری هفت ثمر – تهران
 • ۱۳۸۶ ششمین دوسالانه نقاشی ایران – مرکز فرهنگی  هنری صبا – تهران
 • ۱۳۸۶ هفت نگاه – فرهنگسرای نیاوران –تهران
 • ۱۳۸۶  اولین نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی ایران –  موزه هنرهای معاصر تهران
 • ۱۳۸۶ گالری هفت هنر – تهران
 • ۱۳۸۷ نمایشگاه نقاشی اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر – گالری هنر – تهران
 • ۱۳۸۷ نخستین یادمان فریدون مام بیگی –گالری طراحان آزاد – تهران
 • ۱۳۸۷ منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده های هنر تهران – موزه هنرهای معاصر – تهران
 • ۱۳۸۷ هنر آموختگان مدرسه هنرهای زیبای پاریس – گالری هور – تهران
 • ۱۳۸۷  نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر – موزه هنرهای معاصر – تهران.
 • ۱۳۸۸ چاپ دستی – گالری هور – تهران
 • ۱۳۸۸ اکسپو –خانه هنرمندان – تهران
 • ۱۳۸۹ کالکو گرافی (گراوور ) گالری هور – تهران
 • ۱۳۸۹ لایه های طبیعت – گالری ملت – تهران
 • ۱۳۸۹ طبیعت در آثار هنرمندان – گالری هفت ثمر
 • ۱۳۹۰ سومین نمایشگاه چاپ معاصر (به همراه رونمایی کتاب لیتو گرافی ]چاپ سنگی[ تالیف همایون سلیمی- گالری فروهر- تهران
 • ۱۳۹۰ گالری دیپلماتیک اکو – تهران
 • ۱۳۹۰ کارهای کوچک – گالری آریا – تهران
 • ۱۳۹۱ هفته فرهنگی ایران در روسیه- موزه تاریخ معاصر- مسکو
 • ۱۳۹۱ چاپ دستی-تبادل فرهنگی ایران و ایتالیا-سازمان آب – تهران
 • ۱۳۹۱ چاپ دستی(پنجاه و یک از هزار و یک)-گالری آریا- تهران
 • ۱۳۹۱ کارهای کوچک-نگارخانه لاله
 • ۱۳۹۲ “به یاد ایرج زند” –گالری ۷ ثمر
 • ۱۳۹۳ “بیان و انتزاع”-گالری پردیس ملت
 • ۱۳۹۳ هنر برای صلح- خانه هنرمندان- تهران
 • ۱۳۹۳ نو سنت گرایی در هنر معاصر ایران- موزه هنر‌های معاصر- تهران
 • ۱۳۹۳ هفت نگاه- فرهنگسرای نیاوران- تهران
 • ۱۳۹۳ کارهای کوچک- نگارخانه لاله تهران
 • ۱۳۹۴ خانه هنرمندان-گالری ممیز تهران
 • ۱۳۹۴ گالری هور تهران
 • ۱۳۹۴ گالری ۷ ثمر تهران
 • ۱۳۹۵ نمایشگاه هفت نگاه- فرهنگسرای نیاوران- تهران
 • ۱۳۹۵ نمایشگاه گروهی- گالری خط سفید – تهران
 • ۱۳۹۵ ششمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران – گالری لاله- تهران
 • ۱۳۹۵ نمایشگاه فروش سالانه انجمن نقاشان ایران
 • ۱۳۹۵ نمایشگاه هنرهای تجسمی در حمایت از بیماران ام اس ایران- موسسه فرهنگی هنری صبا – گالری خیال
 • ۱۳۹۵ گالری خط سفید با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران و هنرمندان- گالری خط سفید- تهران
 • ۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن پژوهش های هنری ایران- (۳۰ نام) گالری چهار- تهران
 • ۱۳۹۶ هفت نگاه – دهمین فروش بزرگ سال هنرهای تجسمی- فرهنگسرای نیاوران
 • ۱۳۹۶ دوستداران هفت ثمر بیاد هنرمند گرامی طلیعه کامران-گالری هفت ثمر- تهران
 • ۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی به نفع موسسه هومن حامی- گالری آریانا- تهران
 • ۱۳۹۶ فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران- نگارخانه لاله- تهران
 • ۱۳۹۷ دوستداران هفت ثمر به یاد استاد محمد ابراهیم جعفری گالری هفت ثمر – تهران
 • ۱۳۹۷ (کپی برابر اصل) نمایشگاه گروهی چاپ دستی- گالری آریا- تهران
 • ۱۳۹۷ نمایشگاه نقاشی – گالری خط سفید – تهران
 • ۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی بمناسبت افتتاحیه گالری بهارین – تهران
 • ۱۳۹۷ کلکسیونر منتخبی از آثار هنرمندان پیش کسوت و پیشرو گالری افرینش – تهران
 • ۱۳۹۷ نمایشگاه نقاشی، مجسمه، عکاسی گالری خط سفید – تهران
 • ۱۳۹۷ فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران- گالری لاله- تهران
 • ۱۳۹۸ باغ مدور خاطره- نگارخانه برگ عمارت عین الدوله – تهران
 • ۱۳۹۸ هنرمندان تجسمی حامی سیل زدگان گالری خط سفید- تهران
 • ۱۳۹۸ نمایشگاه گروهی(سیاه سفید – خاکستری)- گالری خط سفید- تهران
 • ۱۳۹۸ خانه خوبان نمایشگاه و فروش استادان و پیشکسوتان هنرهای تجسمی به نفع آسیب دیدگان سیل – پردیس
 • ۱۳۹۸ دوستداران هفت ثمر – گالری هفت ثمر تهران
 • ۱۳۹۸ نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت هنرستان هنرهای زیبا تبریز – مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز
 • ۱۳۹۸ گستره خانه هنرمندان ایران تهران
 • ۱۳۹۸ کاماشن – گالری باروک – تهران
 • ۱۳۹۹ دوستداران هفت ثمر – گالری هفت ثمر – تهران
 • ۱۳۹۹ ماسک بزن – گالری کاما – تهران
 • ۱۳۹۹ گالری آرت اند دیزاین- تهران
 • ۱۳۹۹ گالری ایده – تهران

نمایشگاه های بین المللی سالانه  (نقاشی)

 • ۱۳۵۸ سالن هنرمندان فرانسه ـ گراند پاله ـ پاریس
 • ۱۳۶۰ سالن (( کُنپَرِزُن)) ـ آوینیون
 • ۱۳۶۱ ۶۳-۶۲ سالن واقعیت های نوین ـ گراند پاله ـ پاریس
 • ۱۳۶۲ ۶۹ سالن طراحی و آبرنگ ـ گراند پاله ـ پاریس
 • ۱۳۶۹ ساگا (( فیاک ادیسیون )) ـ گراند پاله ـ پاریس

آثار نگهداری شده در مجموعه ها

 • کتابخانه ملی پاریس
 • مرکز توسعه فضاهای فرهنگی ـ تهران
 • موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • موزه هنر های معاصر ـ آبادان
 • موزه هنر گرافیک ماشیدا ـ توکیو
 • فرهنگستان هنر ـ تهران
 • موزه هنرهای دینی امام علی – تهران
 • مرکز فرهنگی ، هنری صبا – تهران
 • مرکز توسعه هنرهای تجسمی – تهران
 • کارخانه مس سرچشمه-کرمان
 • مرکز توسعه هنرهای تجسمی – تهران
 • مرکز توسعه هنرهای تجسمی – تهران
 • موزه” “funf  kontinente (پنج قاره)- آلمان
 • موزه بانک پاسارگاد – تهران

سمت­ های اجرایی

 • عضو هیئت انتخاب و داوران پنجمین دو سالانه نقاشی ایران
 • عضو هیئت داوران دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
 • عضو هیت انتخاب و داوران ششمین نمایشگاه تجلی احساس
 • عضو هیت انتخاب و داوران نمایشگاه عکاسی انتزاعی
 • عضو هیت انتخاب و داوران عکس و رنگ در نقاشی
 • عضو هیئت انتخاب هشتمین دو سالانه نقاشی ایران
 • عضو هیت داوران پنجمین  جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر