شرح وظایف و اختیارات هیات امنا


  1.  تصویب آیین‌نامه‌های داخلی
  2.  تصویب سازمان اداری و تشکیلات مؤسسه
  3. بررسی و تصویب بودجه مؤسسه
  4.   تصویب ترازنامه و حساب‌های مؤسسه
  5. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
  6.  تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
  7. پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت‌علمی و غیرعلمی
  8.  تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت‌علمی
  9. تعیین میزان پرداخت حق‌التدریس و حق‌التحقیق و حق‌التألیف
  10.  تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی