شرح وظایف و اختیارات مدیر پژوهش موسسه


 1. دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 2. انجام بررسی­ های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به نیاز­های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ­ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت­های پژوهشی
 3. بررسی طرح ­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه­ های پیش­بیانی شده
 4. تهیه و تنظیم و جمع­آوری آمار و اطلاعات پروژه ­های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
 5. تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ­ها با کمک واحدهای مربوطه
 6. انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 7. برقراری ارتباط با قطب­ های علمی، صنعتی، و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنهامعرفی امکانات علمی، تحقیقاتی بالقوه دانشگاه به صنایع
 8. جمع­ آوری طرح ­های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 9. انجام امور مربوط به پروژهش ­ها
 10. شناخت دوره­ های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش ­های صنعتی کشور
 11. همکاری با سازمان­ها و شرکت­ ها در حهت انجام آزمایش­های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 12. ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوطه
 13. دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه
 14. همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های پژوهشی دانشکده­ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 15. انجام بررسی ­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه ­های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 16. ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 17. تهیه و تنظیم برنامه­های پژوهشی در قالب ­های مصوب
 18. بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه ­های تعیین شده
 19. برگزاری سمینارها و کنفرانس­های علمی و برنامه­ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس­ های علمی بی ن­المللی و منطق ه­ای خارجی
 20. برنامه ­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 21. برنامه­ ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه
 22. انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت­های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین ­الملل دانشگاه
 23. برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه­ها.
 24. تشکیل کمیته­ های همکاری علمی-صنعتی با سازمان­های مختلف و واحدهای صنعتی
 25. انجام امور مربوط به همکاری­های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
 26. برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح­های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 27. برنامه­ریزی و سیاست گذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان
 28. تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش­های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 29. برنامه­ ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
 30. برگزاری کارگاه­ های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش­آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 31. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش ­آموختگان
 32. حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 33. هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 34. آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه­های شغلی موجود در جامعه
 35. همفکری با مدیران گروه­های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره­های میان رشته ­ای کاربردی
 36. برگزاری دوره­ ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 37. انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه­های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
 38. شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
 39. ایجاد اشتغال دانش ­آموختگان دانشگاهی
 40. تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی
 41. توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
 42. تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 43. انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
 44. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق