راه های برقراری ارتباط با معاون دانشجویی فرهنگی


ساعات ملاقات حضوری: همه روزه ۸-۱۲ بجز ایام تعطیل و جلسات

تلفن تماس:                                          ۳۲۲۶۱۴۹۲ – ۳۲۲۶۲۳۵۸ – ۳۲۲۶۰۲۶۷

داخلی                                                                    داخلی ۶