همایون سلیمی

 

تحصیلات

 • فارغ التحصیل از بزار پاریس، رشته نقاشی (جایزه رُشورُن) 1357
 • فوق لیسانس زیبا شناسی از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس 1360
 • فوق لیسانس تخصصی زیبا شناسی و علوم هنر ( تکنولوژی هنر) از  دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس1362
 • کترای زیبا شناسی و علوم هنر از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن

 

سابقه­ ی تدریس ـ تجربه

 • دانشگاه تهران ، دانشکده هنر های زیبا
 • دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر   
 • دانشگاه هنر ، دانشکده هنر های تجسمی ـ تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده هنر و معماری ـ تهران
 • دانشگاه هنر ، دانشکده هنر های تجسمی ـ اصفهان
 • مؤسسه آموزش عالی سوره ـ تهران
 • دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
 • دانشکده هنر و معماری دانشگاه کرمان
 • هیئت موسس و عضو هیئت علمی نیمه وقت موسسه آموزش عالی هنر - شیراز
 • عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
 • برنامه­ی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی
 • برنامه­ی دروس کارشناسی ارشد نقاشی
 • تفسیر، تحلیل و نقد عکس
 • عکاسی , مردم­شناسی
 • نقاشی و عکاسی انتزاعی
 • شناسايي كاركردهاي ارتباطي نقاشی و عكاسي
 • چگونگی تبدیل تصاویر عکاسی به نقاشی
 • آموزش عکاسی

 

تالیف کتاب

لیتوگرافی(چاپ سنگی ) –انتشارات چارسوی هنر 1388

 

نمایشگاههای انفرادی (نقاشی و عکاسی)

 • 1360 گالری((سالن پِرمنان))ـ پاریس
 • 1361 گالری ((کوی بین المللی هنرها))ـ پاریس
 • 1362 گالری(( سالن پِرمنان ))ـ پاریس
 • 1363 گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس
 • 1364 فرهنگسرای نیاوران ـ تهران
 • 1365 گالری ((کوی بین المللی هنرها))ـ پاریس
 • 1367 گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس
 • 1369 گالری (( سیگما)) واکسجوـ سوئد
 • 1370 گالری گلستان ـ تهران
 • 1373 گالری گلستان ـ تهران
 • 1374 نگارخانه برگ ـ تهران
 • 1378 حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران
 • 1379 نگارخانه برگ ـ تهران
 • 1379 حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران
 • 1380 گالری هفت ثمر ـ تهران
 • 1381 گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس
 • 1382 گالری ((کوی بین المللی هنر ها )) ـ پاریس
 • 1383 گالری آریا ـ تهران
 • 1383 حجم سبز ـ گالری هفت ثمر ـ تهران
 • 1384 گالری آریا ـ تهران
 • 1384 حجم سبز ـ گالری آریا ـ تهران
 • 1384 رویای سبز (( طبیعت در هنر شرق )) ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • 1387 گالري هور – تهران.
 • 1388 چاپ دستي – گالري هفت ثمر - تهران
 • 1389 گالري مس سرچشمه -  كرمان
 • 1390 چاپ دستي – گالري هور - تهران
 • 1391 حجم سبز- گالری آریا تهران
 • 1391 نمایشگاه حجم سبز – گالری آریا
 • 1391 هفته فرهنگی ایران در روسیه- موزه تاریخ معاصر مسکو
 • 1392 نمایشگاه چاپ دستی و حجم سبز -گالری 7 ثمر
 • ۱۳۹۳- گالری متن امروز‌اصفهان
 • 1394 لایه های انتزاع- گالری بوم تهران
 • 1397 پاریس – تهران 1397- 1353 گالری ایرانشهر - تهران

 

نمایشگاههای گروهی (نقاشی و عکاسی)

 • 1356 گالری خانه بوزار - پاریس
 • 1356 مرکز فرهنگی (( داوی یِل)) ـ پاریس
 • 1357 (( حضور طراحی )) ـ بزارـ پاریس
 • 1359 63-62-61-60 ((ژاردَن دِزار)) سن ژِرمن آنله ـ فرانسه ( 1363 جایزه شهر سن ژَرمن)
 • 1359 گالری ( خانه بزار )) ـ پاریس
 • 1361 69-68-65-63-62،  گالری (( کوی بین المللی هنر ها )) ـ پاریس
 • 1361 64-62، گالری (( اُپاوه )) ـ پاریس
 • 1363 64 ـ فرهنگسرای نیاوران ـ تهران
 • 1363 (( استامپ دورین)) ـ استراسبورک
 • 1363 نمایشگاه بین المللی معاصران لیتو گرافی - مجسمه سازی و عکاسی-  موزه هنرهای         معاصر - تهران
 • 1365 بینال آسیا -اروپا - آنکارا - ترکیه
 • 1366 گالری(( کلودولافونتن)) ـ ویرُفله ـ فرانسه
 • 1366 گالری(( دو اوورس))ـ بورژـ فرانسه
 • 1366 ((هنر امروز)) نمایشگاه بین المللی ـ بوداپست
 • 1367 فونداسیون فلورانس ـ  کوی بین المللی هنرها - پاریس
 • 1368 بینال  R.A.C سالن جشن های شهرداری – شامپینی سور مارن- فرانسه.
 • 1368 بینار نقاشی-پاله دزار- ایسی له مولینو- فرانسه
 • 1369 گالری ((آریچی))ـ پاریس
 • 1370 اولین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • 1370 گالری (( لاهون)) ـ پاریس
 • 1371 نگارخانه نوین ـ اصفهان
 • 1372 دومین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران
 • 1373 تالار فخرادین اسعد گرگانی ـ گرگان
 • 1373 فرهنگسرای خاوران ـ تهران
 • 1373 تالار فجر ارشاد ـ زنجان
 • 1374 سومین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران
 • 1374 سمینار توسعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • 1374 نگارخانه آریا ـ تهران
 • 1374 گالری هفت ثمر ـ تهران
 • 1375 نگارخانه آریا ـ تهران
 • 1375 گالری هفت ثمر ـ تهران
 • 1375 نگارخانه برگ ـ تهران
 • 1376 پل اصفهان ـ گالری کلاسیک ـ نگارخانه کوثر اصفهان
 • 1376 گالری هفت ثمر ـ تهران 
 • 1376 آثار نقاشان معاصر نگارخانه لاله ـ تهران
 • 1377 طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ - تهران
 • 1377 نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ موزه هنر های معاصر ـ اصفهان
 • 1377 گالری هفت ثمر ـ تهران
 • 1377 گالری نیل ـ تهران
 • 1377 بازتاب سنت د رنقاشی نوگرای ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • 1378 نهمین بینال آسیایی داکا - بنگلادش
 • 1378 طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ ـ تهران
 • 1379 پنجمین دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • 1379 اولین دو سالانه نقاشی جهان اسلام ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • 1379 دومین دو سالانه مجسمه سازی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران
 • 1379 گالری اثر ـ تهران
 • 1379 گفتگوی تمدن ها ـ موزه هنر های معاصر ـ اصفهان
 • 1379 نمایشگاه نقاشی – موزه هنرهای ملی دمشق – سوریه.
 • 1380 نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ خانه هنرمندان یزد
 • 1380 نمایشگاه به مناسبت کنگره بین المللی بزرگداشت سهروردی ـ فرهنگسرای امام ـ زنجان
 • 1381 گالری (( ملونی )) ـ آمریکا
 • 1381 گالری برگ ـ تهران
 • 1382 گالری (( آرتیتود)) ـ پاریس
 • 1382 گالری (( کوی بین المللی هنرها)) ـ پاریس
 • 1383 سومین دو سالانه نقاشی جهان اسلام مرکزفرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • 1383 هنرمندان معاصر ایران - موزه هنرهای ملی ایروان - ارمنستان 
 • 1384 چهارمین دوسالانه مجسمه سازی ایران ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • 1384  گالری هور ـ تهران
 • 1384 گالری (( تائوزند اُکس)) ـ کالیفرنیا
 • 1384 گالری هور ـ تهران
 • 1384 هنر عاشورا ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران
 • 1385 چاپ معاصر ـ گالری دی ـ تهران
 • 1385 گروه سن ( چاپ دستی ) ـ گالری هور ـ تهران
 • 1385 طراحی ـ گالری آریا ـ تهران
 • 1385 نگارخانه شفق ـ تهران
 • 1385 گالری (( های استودیو)) ـ کالیفرنیا
 • 1385 هفت نگاه – فرهنگسراي نياوران - تهران
 • 1386 موزه هنرهای فلسطین- تهران
 • 1386  گالري هفت ثمر – تهران
 • 1386 ششمين دوسالانه نقاشي ايران – مركز فرهنگي  هنري صبا - تهران
 • 1386 هفت نگاه – فرهنگسراي نياوران –تهران
 • 1386  اولين نمايشگاه دوسالانه چاپ دستي ايران –  موزه هنرهاي معاصر تهران
 • 1386 گالري هفت هنر – تهران
 • 1387 نمايشگاه نقاشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هنر – گالري هنر – تهران
 • 1387 نخستين يادمان فريدون مام بيگي –گالري طراحان آزاد – تهران
 • 1387 منتخبي از آثار نقاشي مدرسين دانشكده هاي هنر تهران – موزه هنرهاي معاصر – تهران
 • 1387 هنر آموختگان مدرسه هنرهاي زيباي پاريس – گالري هور – تهران
 • 1387           نخستین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر – موزه هنرهاي معاصر – تهران.
 • 1388 چاپ دستي – گالري هور – تهران
 • 1388 اكسپو –خانه هنرمندان - تهران
 • 1389 كالكو گرافي (گراوور ) گالري هور - تهران
 • 1389 لايه هاي طبيعت – گالري ملت - تهران
 • 1389 طبيعت در آثار هنرمندان – گالري هفت ثمر
 • 1390 سومين نمايشگاه چاپ معاصر (به همراه رونمايي كتاب ليتو گرافي ]چاپ سنگي[ تاليف همايون سلیمی- گالري فروهر- تهران
 • 1390 گالري ديپلماتيك اكو - تهران
 • 1390 كارهاي كوچك – گالري آريا - تهران
 • 1391 هفته فرهنگی ایران در روسیه- موزه تاریخ معاصر- مسکو
 • 1391 چاپ دستی-تبادل فرهنگی ایران و ایتالیا-سازمان آب – تهران
 • 1391 چاپ دستی(پنجاه و یک از هزار و یک)-گالری آریا- تهران
 • 1391 کارهای کوچک-نگارخانه لاله
 • 1392 "به یاد ایرج زند" –گالری 7 ثمر
 • 1393 "بیان و انتزاع"-گالری پردیس ملت
 • ۱۳۹۳ هنر برای صلح- خانه هنرمندان- تهران
 • ۱۳۹۳ نو سنت گرایی در هنر معاصر ایران- موزه هنر‌های معاصر- تهران
 • ۱۳۹۳ هفت نگاه- فرهنگسرای نیاوران- تهران
 • 1393 کارهای کوچک- نگارخانه لاله تهران
 • 1394 خانه هنرمندان-گالری ممیز تهران
 • 1394 گالری هور تهران
 • 1394 گالری 7 ثمر تهران
 • 1395 نمایشگاه هفت نگاه- فرهنگسرای نیاوران- تهران
 • 1395 نمایشگاه گروهی- گالری خط سفید – تهران
 • 1395 ششمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران – گالری لاله- تهران
 • 1395 نمایشگاه فروش سالانه انجمن نقاشان ایران
 • 1395 نمایشگاه هنرهای تجسمی در حمایت از بیماران ام اس ایران- موسسه فرهنگی هنری صبا – گالری خیال
 • 1395 گالری خط سفید با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران و هنرمندان- گالری خط سفید- تهران
 • 1396 نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن پژوهش های هنری ایران- (30 نام) گالری چهار- تهران
 • 1396 هفت نگاه – دهمین فروش بزرگ سال هنرهای تجسمی- فرهنگسرای نیاوران
 • 1396 دوستداران هفت ثمر بیاد هنرمند گرامی طلیعه کامران-گالری هفت ثمر- تهران
 • 1396 نمایشگاه گروهی به نفع موسسه هومن حامی- گالری آریانا- تهران
 • 1396 فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران- نگارخانه لاله- تهران
 • 1397 دوستداران هفت ثمر به یاد استاد محمد ابراهیم جعفری گالری هفت ثمر – تهران
 • 1397 (کپی برابر اصل) نمایشگاه گروهی چاپ دستی- گالری آریا- تهران
 • 1397 نمایشگاه نقاشی – گالری خط سفید – تهران
 • 1397 نمایشگاه گروهی بمناسبت افتتاحیه گالری بهارین – تهران
 • 1397 کلکسیونر منتخبی از آثار هنرمندان پیش کسوت و پیشرو گالری افرینش – تهران
 • 1397 نمایشگاه نقاشی، مجسمه، عکاسی گالری خط سفید – تهران
 • 1397 فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران- گالری لاله- تهران
 • 1398 باغ مدور خاطره- نگارخانه برگ عمارت عین الدوله – تهران
 • 1398 هنرمندان تجسمی حامی سیل زدگان گالری خط سفید- تهران
 • 1398 نمایشگاه گروهی(سیاه سفید – خاکستری)- گالری خط سفید- تهران
 • 1398 خانه خوبان نمایشگاه و فروش استادان و پیشکسوتان هنرهای تجسمی به نفع آسیب دیدگان سیل – پردیس   سینما گالری ملت تهران
 • 1398 دوستداران هفت ثمر – گالری هفت ثمر تهران
 • 1398 نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت هنرستان هنرهای زیبا تبریز – مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز
 • 1398 گستره خانه هنرمندان ایران تهران
 • 1398 کاماشن – گالری باروک – تهران
 • 1399 دوستداران هفت ثمر – گالری هفت ثمر – تهران
 • 1399 ماسک بزن – گالری کاما – تهران
 • 1399 گالری آرت اند دیزاین- تهران
 • 1399 گالری ایده - تهران

 

نمایشگاه های بین المللی سالانه  (نقاشی)

 • 1358 سالن هنرمندان فرانسه ـ گراند پاله ـ پاریس
 • 1360 سالن (( کُنپَرِزُن)) ـ آوینیون
 • 1361 63-62 سالن واقعیت های نوین ـ گراند پاله ـ پاریس
 • 1362 69 سالن طراحی و آبرنگ ـ گراند پاله ـ پاریس
 • 1369 ساگا (( فیاک ادیسیون )) ـ گراند پاله ـ پاریس

  

آثار نگهداری شده در مجموعه ها

 • کتابخانه ملی پاریس
 • مرکز توسعه فضاهای فرهنگی ـ تهران
 • موزه هنر های معاصر ـ تهران
 • موزه هنر های معاصر ـ آبادان
 • موزه هنر گرافیک ماشیدا ـ توکیو
 • فرهنگستان هنر ـ تهران
 • موزه هنرهاي ديني امام علي – تهران
 • مركز فرهنگي ، هنري صبا – تهران
 • مركز توسعه هنرهاي تجسمي - تهران
 • کارخانه مس سرچشمه-کرمان
 • مركز توسعه هنرهاي تجسمي - تهران
 • مركز توسعه هنرهاي تجسمي – تهران
 • موزه” “funf kontinente(پنج قاره)- آلمان
 • موزه بانک پاسارگاد - تهران

 

 

سمت­های اجرایی

 • عضو هیئت انتخاب و داوران پنجمین دو سالانه نقاشی ایران
 • عضو هيئت داوران دومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر
 • عضو هیت انتخاب و داوران ششمین نمایشگاه تجلی احساس
 • عضو هیت انتخاب و داوران نمایشگاه عکاسی انتزاعی 
 • عضو هیت انتخاب و داوران عکس و رنگ در نقاشی
 • عضو هیئت انتخاب هشتمین دو سالانه نقاشی ایران
 • عضو هیت داوران پنجمین  جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی:ABC-TEAM.IR

آدرس :  پاسداران - حد فاصل خیابان مبعث و کوچه 53

کد پستی:                                       7185773373

فکس:                                           07138332010  

تلفن:                                            07138235704  

                                                     07138239871

                                                     07138236010 

                                                     07138229895

تلفن ثبت نام:                               07138220156

ایمیل:                     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

                                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اینستاگرام :                                    honarshiraz.ac

آدرس قدیم : خیابان خیام- روبرو بیمارستان مسلمین 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...